Durflab Kempen 

Innovatie die vasthoudt

WAAROM ? 

Dagelijks ervaren we het engagement en de drive van vele professionelen binnen een grote verscheidenheid van hulpverleningsorganisaties binnen de Kempen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen. 
Toch stellen we vast dat ondanks al deze inzet, die hulp niet altijd leidt tot oplossingen en dat er onderweg heel wat breuken en impasses ontstaan in deze hulpverleningstrajecten. 

Maar wat als we even mochten dromen en onze hulpverlening anders zouden organiseren ?
Wat als we alles op alles zouden zetten om net die breuken te vermijden ?  
Wat als we 'durfden' deze droom nu eens in de praktijk te brengen ?  

AMBITIE 

Durflab Kempen wil binnen onze regio een belangrijke stimulans geven om in concrete dossiers 'afgestemde' hulp te kunnen bieden waarbij alles op alles wordt gezet om over grenzen van sectoren en organisaties heen 'breuken' in deze hulp te vermijden. 

WIE ZIJN WE?

Durflab is een initiatief van de Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Kempen en gegroeid vanuit het samenwerkingsverband 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen.
De Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Kempen omvat een dertigtal organisaties in en rond de integrale jeugdhulp die actief zijn in de ELZ's Kempenland, Middenkempen, Baldemore en Zuiderkempen. Een gemengde werkgroep van 'durvers' uit verschillende organisaties en sectoren (CLB, VAPH, BJB, GGZ, Pleegzorg, Welzijnszorg Kempen,  CAW, ....) geeft verder vorm aan de verschillende labo's. Durflab wordt mee mogelijk gemaakt door de financiĆ«le steun van IROJ Antwerpen.   

VOOR WIE? 

Durflab wil zich in eerste instantie richten op professionelen, vrijwilligers en cliĆ«nten, die goesting hebben om al doende te zoeken naar nieuwe manieren om hulpverlening beter op elkaar af te stemmen binnen de integrale jeugdhulp  


METHODE?

Met Durflab willen we een innovatieve en veilige experimenteerruimte bieden waarbij we vooral al doende leren. We onderzoeken hierbij reeds bestaande 'good practices'. Dit alles brengen we samen in werkzame principes die we verder uitrollen in onze regio. 

In dit proces worden we ondersteund door Kessels-Smit